20 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световният ден за профилактика на йоддефицитните заболявания /ЙДЗ/.

Йоддефицитните заболявания представляват глобален медико-социален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят. Почвите, водата и въздухът в планинските и полупланинските райони са бедни на йод. Населението в тях приема по-малко количество йод с храната и водата и е изложено на значително по-висок риск от развитието на йоддефицитни заболявания.

България е част от един от най-засегнатите в Европа райони − Балканският йоддефицитен район. Планинските и полупланинските райони съставляват около една трета от територията на страната. Недостатъчният прием на йод по време на бременността и в детската възраст е основна причина за разпространението на умствената изостаналост сред населението в света, а в зряла възраст – развитие на различна степен на гуша.

От 1980 г. Световната здравна организация провежда масирана кампания за елиминиране на йоддефицитните заболявания в световен мащаб, в тясно сътрудничество с УНИЦЕФ, Международния съвет за контрол на йоддефицитните заболявания и представители на хранително-вкусовата промишленост на различни нива.

Основната стратегия за профилактика, като най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти е ползването на йодирана сол.

От първоначалното приемане на Програмата за универсално йодиране през 1993 година, по оценка на УНИЦЕФ, в световен мащаб вече 66% от домакинствата имат достъп до йодирана сол.

С използването на йодирана сол, България постигна успех в елиминирането на йоддефицитните заболявания, като от 23% през 90-те години на миналия век те спаднаха до 2.8%, което е под равнището на значимост за общественото здраве.

Ежедневната употреба на йодирана сол в количество не повече от 5 гр. (1 чаена лъжичка) предотвратява йоддефицитните заболявания.

Бъдете отговорни към здравето си!