Месечен архив: януари 2022

РКМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) КЪМ РЗИ ГАБРОВО Регионална картотека на...

Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА...