Дневен архив: януари 31, 2022

РКМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) КЪМ РЗИ ГАБРОВО Регионална картотека на...

Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА...