31 май – Световен ден без тютюн

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация и се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, както и насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн. „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда” е мотото на кампанията под което ще премине тази година 31 май – Световен ден без тютюн. Тази година кампанията за Световния ден без тютюн има за цел да насочи вниманието на обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците. Това ще мотивира хората с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето. Във връзка със Световния ден без тютюн, РЗИ – Габрово обявява „Ден на отворените врати“ от 25 – 30 май /от 14.30 – 16.30 часа/ в Консултативен кабинет за отказване на тютюнопушенето, с адрес: гр. Габрово, ул.“ Райчо Каролев“ №2, етаж 3, стая 311. На всички желаещи ще бъде направено  изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки с борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост. Ще бъде проведена кампания в няколко училища на територията на областта, по време на която ще се изнесат лекции по темата. Ще се разпространяват здравно-информационни материали в четирите общини: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Организиран е още изнесен консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, който ще се проведе в централна градска част /парка с мечето/ – гр. Габрово на 31.05.2022г. от 11.30 – 13.30 часа. Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.