31 май – Световен ден без тютюн

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация и се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, както и насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

            „Отглеждайте храни, а не тютюн!” е мотото на кампанията под което ще премине тази година 31 май – Световен ден без тютюн. Целта е да се повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и възможностите за Нарастващата продоволствена криза, свързана с конфликти и войни, климатични сътресения, както и икономическите и социални последици от пандемията COVID 19.

Тази година кампанията за Световния ден без тютюн има още за цел и да помогне на 100 милиона души по света да се откажат от тютюнопушенето, чрез различни инициативи и дигитални инструменти. По данни на СЗО при липса на действие до 2030г. епидемията ще доведе до смъртта на повече от 8 000 000 души по света.

Във връзка със Световния ден без тютюн,  РЗИ – Габрово ще проведе кампания в няколко училища на територията на областта, по време на която ще се изнесат лекции по темата и ще бъдат изследвани желаещите ученици от горните курсове, за зависимост от никотин. Ще се разпространяват здравно-информационни материали в четирите общини: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Ще бъде проведен и “Ден на отворените врати” в периода от 30 – 31 май в Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето /ККОТ/ в РЗИ Габрово от 13.30-16.30 ч. на адрес: Габрово, ул. “Райчо Каролев” № 2, ет.3, стая 311.

На всички желаещи ще бъде  направено  изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки с борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост.

Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.