7 април – Световен ден на здравето

Световният ден на здравето е глобална инициатива на Световната здравна организация, която се отбелязва всяка година на 7 април, като началото е поставено през 1948 г. У нас той се отбелязва от 1964 г.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна асоциация (СЗО). Мотото тази година е „Здраве за всички“.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Приоритетно ще бъдат разглеждани теми за здравословния начин на живот на хората в напредваща възраст, за характерните хронични незаразни болести с техните най-важни 4 фактора – нездравословното хранене, намалената физическа активност, вредните привички (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол).

Основните хронични незаразни болести /ХНБ/- сърдечно-съдовите заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80% от смъртните случаи в Р България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват основно от горецитираните 4 рискови фактори. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика, така и осигуряването на здравословна среда на живот.

Безспорно като фактор на избор на модела на своето здравословно поведение роля играят познанията на хората по въпросите за здраве и болести, а също и дейностите и инициативите на здравните специалисти в стремежа си да профилактират болестите и да промотират здраве чрез всички възможни и достъпни средства.

Здраве за всички е и ангажимент на всеки от нас. Именно затова СЗО ни припомня някои препоръки, които могат да ни помогнат да поддържаме своето собствено физическо и психическо здраве и да насочим усилията си в грижа за уязвимите и цялото общество.

Поздравяваме всички работещи в здравеопазването по случай професионалния им празник за техния всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхват сила, увереност и надежда и с много вяра и оптимизъм да продължат да се борят за човешкото здраве, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет.

РЗИ Габрово