Автор: pa44o

Пазарно проучване

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Доставка на 8 броя таблетни компютри в РЗИ Габрово“

Иформация за коронавирус-май 2020

► Препоръки за ограничаване разпространението на COVID-19 при комуникация на гражданите и организациите с администрацията...