Категория: Достъп до обществена информация

Образци на документи

Заявление за достъп до обществена информация Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на...

Информация класифицирана като „Служебна тайна“ и информация, подлежаща на публикуване в интернет

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО  Утвърждавам,  Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ                                 Директор на Регионална...