Общи положения

Дейността по метрологичното осигуряване в РЗИ Габрово  се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:    ...