Актуална информация за качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово за 2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 20.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 16.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 03.01.2023 г. до 13.01.2023 г.