РЗИ Габрово >> Новини

Програма на курсове за следдипломно продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2023 г. на НЦОЗА

На сайта на Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ е публикувана програмата на курсовете за придобиване...

Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа на територията на Република България до 13.11.2022 г.

Със заповед РД-01-513/13.10.2022 г. на министъра на здравеопазването се удължават въведените със заповед № РД-01-435/09.09.2022 г. противоепидемични мерки в...