РЗИ Габрово >> Новини

На вниманието на всички български граждани, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията...