Актуална информация за качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово за 2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 20.06.2022 г. до 01.07.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.06.2022 г. до 17.06.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 17.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.05.2022 г. до 16.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.04.2022 г. до 18.04.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 14.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 04.01.2022 г. до 16.01.2022 г.