Актуална информация за качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово за 2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.12.2022 г. до 30.12.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.12.2022 г. до 16.12.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.11.2022 г. до 18.11.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 15.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.10.2022 г. до 14.10.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 16.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.08.2022 г. до 15.08.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 18.07.2022 г. до 29.07.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 04.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 20.06.2022 г. до 01.07.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.06.2022 г. до 17.06.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 17.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.05.2022 г. до 16.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.04.2022 г. до 18.04.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 14.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 04.01.2022 г. до 16.01.2022 г.