Анкетна карта

ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЗИ ГАБРОВО 

Ако желаете, моля попълнете настоящата анкетна карта, свалете я от тук като файл и след това я изпратете на нашия

E-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

Предварително Ви благодарим