Ваксинация срещу COVID-19

От 17.05.2022 г. имунизация срещу COVID-19 ще се извършва от общопрактикуващите лекари.

В брой № 37 от 17.05.2022 г. на Държавен вестник е публикуван новия Национален рамков договор. В тази връзка, считано от 17.05.2022 г. се прекратява дейността на временните имунизационни пунктове за извършване на имунизации срещу COVID-19 на територията на област Габрово. Съгласно чл.187б ал.(1), (2) от НРД е разпоредено имунизации срещу COVID-19 да се извършват от общопрактикуващите лекари на пациенти от пациентската им листа, а съгласно чл.187б ал. (3) от НРД общопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за прилагане на съответната ваксина.

Указания, относно необходимите документи, които български пенсионери ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ, може да видите тук:

Възможни ваксинационни схеми и кратки характеристики на ваксините срещу COVID-19 може да видите тук:

Информация за ваксините и ваксинацията във всички възрастови групи при деца може да видите тук:

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при жените в репрудоктивна възраст може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от нервни заболявания може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от хронични белодробни заболявания може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от сърдечно-съдови заболявания може да видите тук: 

Информация за дългосрочните последици за здравето след COVID-19 може да видите тук: