Ваксинация срещу COVID-19

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно:

  • прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 след първия бустер при лица на и над 18 години, чийто завършен ваксинационен курс е с двудозова ваксина
  • прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина при лица на и над 18 години, след първична имунизация с ваксината на Janssen.

Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.:

  • Имунокомпрометирани;
  • Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;
  • Пациенти на хронична диализа;
  • Пациенти с онкохематологични заболявания;
  • Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;
  • Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;
  • Възрастни хора на и над 65 г.

Възможни ваксинационни схеми на ваксините срещу COVID-19 може да видите тук:

Информация за ваксинация срещу COVID-19 при лица на и над 12 г. може да видите тук:

Информация за ваксинация срещу COVID-19 при деца от 5 до 11 г. може да видите тук: 

От 17.05.2022 г. имунизация срещу COVID-19 ще се извършва от общопрактикуващите лекари.

В брой № 37 от 17.05.2022 г. на Държавен вестник е публикуван новия Национален рамков договор. В тази връзка, считано от 17.05.2022 г. се прекратява дейността на временните имунизационни пунктове за извършване на имунизации срещу COVID-19 на територията на област Габрово. Съгласно чл.187б ал.(1), (2) от НРД е разпоредено имунизации срещу COVID-19 да се извършват от общопрактикуващите лекари на пациенти от пациентската им листа, а съгласно чл.187б ал. (3) от НРД общопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за прилагане на съответната ваксина.

Указания, относно необходимите документи, които български пенсионери ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ, може да видите тук:

Информация за ваксините и ваксинацията във всички възрастови групи при деца може да видите тук:

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при жените в репрудоктивна възраст може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от нервни заболявания може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от хронични белодробни заболявания може да видите тук: 

Информация за ваксинациите срещу COVID-19 при хора страдащи от сърдечно-съдови заболявания може да видите тук: 

Информация за дългосрочните последици за здравето след COVID-19 може да видите тук: