Заповед № РД-01-142/ 21.05.2021 г. на директора на РЗИ Габрово за определяне на логистични пунктове във всяка община на Област Габрово

Заповед № РД-01-142/ 21.05.2021 г. на директора на РЗИ Габрово за определяне на логистични пунктове във всяка община на Област Габрово