Звено предоставящо достъп до обществена информация

гр. Габрово

ул. „Райчо Каролев“ 2,

Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“

Деловодство ет. 1, ст. 101 

тел. 066 840 604

e-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

раб. време от 8.30 до 17 часа без прекъсване