Изпращане на документи

Тук можете да изпратите електронни документи до Регионална здравна инспекция Габрово, подписани с универсален електронен подпис