Имунизационен кабинет

лице за контакт:д-р Татяна Велиславова
телефон: 066/840 617
адрес: гр. Габрово ул. „Райчо Каролев“ № 2 стая 205

приемно време: понеделник и петък от 9.00 до 12.00 ч., от 13.00 до 16.00 ч.

       Дейности на кабинета:

   1. Издаване на сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.
– такса съгласноТарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето(Д.В. бр. 83/2007 г.)         2. Всички профилактични имунизации – задължителни (на здравно-неосигурени лица) Виж: Имунизационен календар на Република България

 и препоръчителни срещу:      – Хепатит А      – Хепатит Б      – Морбили, паротит , рубеола      – Хемуфилус инфлуенце тип В      – Пневмококови инфекции      – Менингококови инфекции      – Грип      – Татанус, дифтерия

     Таксата за поставяне на препоръчителна имунизация е съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МС ОТ 10.05.2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

      Повече информация относно видовете ваксини извън имунизационния календар на страната можете да получите от Национален център по заразни и паразитни болести – гр.София 02/944-699