Информация за коронавирус-август 2020

Уведомяваме Ви, че на 25.08.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19- мъж на 28 години, живущ в гр. Севлиево. Пациентът е хоспитализиран с грипоподобни симптоми в инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т.Венкова“ Габрово. Връчени са предписания на  контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че на 18.08.2020 в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19:

1.Мъж на 70 г. от гр.Севлиево, изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Към момента мъжът е в добро общо състояние, с грипоподобни симптоми.Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

2.Мъж на на 56 г. от гр. Севлиево, изследван по повод на грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево .

Извършени са епидемиологични проучвания в двете огнища на инфекция. Контактните лица са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че за периода 14.08.2020 г.-16.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19:

– Дете на 9 г. от с.Караиванца, община Дряново, изследвано като контактно на потвърден случай на COVID-19, без симптоми, поставено с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация

– Жена на  66 г. от гр. Севлиево, изследвана по повод на грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст.Христов“ с двустранна пневмония.

Извършени са епидемиологични проучвания в двете огнища на инфекция. Контактните лица  са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че за 12.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случаи на COVID-19.

-1 случай на мъж на 47 г., работник от фирма за текстил и облекло „ Дзалли“ гр. Габрово. Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 21.

– Останалите 5 случая са от община Габрово: 3 жени на възраст 48г., 56г.и 64г.; 1 мъж на 42г.и 1 момче на 13г.

Новорегистрираните 6 случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписания на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че за 11.08.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19. Касае се за мъж на 51 години служител от завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево. До момента в завода са регистрирани общо 43 случая.

Уведомяваме Ви, че за периода 07-09.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случаи на COVID-19:

1 случай на служител от завод за санитарна арматура „Идеал стандарт-Видима“ на мъж на възраст 54 г., До момента в завода са регистрирани общо 6 случая.

-Община Габрово – 3случая:1 случай на мъж на 60 г. и 2 жени – на 44 г. и на 35 г.

-Община Севлиево – 2 случая: 1 случай на мъж на 21 г. и 1 случай на жена на 19 г.

От новорегистрираните 6 случая 1 е хоспитализиран в МБАЛ – Севлиево. Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Изготвени са и са връчени предписания  до  контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(07.08.2020 г.) На 06.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 5 потвърдени случаи на COVID-19:

-Община Габрово – 3случая:1 случай намомиче на 10 г.; 1 случай на момче на 6 г., 1 случай на мъж на 59 г.

-Община Севлиево – 2 случая – 1 случай на мъж на 39 г., 1 случай на жена на 56 г.

От новорегистрираните 5 случая 1 е хоспитализиран в лечебно заведение извън област Габрово. Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(06.08.2020 г.) На 05.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19 –1 случай на служител отзавод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево – мъж на 55 г. До момента в завода са регистрирани общо 42 случая.

Освен случая от епидемичния взрив е регистриран 1 случай ма мъж на 35 г. от община Габрово.

От новорегистрираните 2 случая няма хоспитализирани. Провежда им се домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(03.08.2020 г.) За периода 31.07.2020 г.-02.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19:

1. 4 случая при работнички от фирма за текстил и облекло „Дзалли“ гр. Габрово на възраст от 39- до 56-г. Две от жените са от гр. Габрово, една от гр.Севлиево и една от с. Драгановци, общ. Габрово. Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 20.

2. 2 случая на служители отзавод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“  гр. Севлиево при мъже на 52- и 63-год.възраст. До момента в завода са регистрирани общо 37 случая.

3. Освен случаите от тези два епидемични взрива, са регистрирани следните спорадични случаи:

Община Габрово – 2 случая при жени на 39 и 96 г.

Община Севлиево – 2 случая при мъже на възраст на 38 и 86 г. и 2 случая при жени на възраст – 65 и 80 г.

Община Трявна- 1 случай при жена на 33 г.

От новорегистрираните 13 случая 4 лица са хоспитализирани с грипоподобни симптоми, останалите новорегистрирани случаи  провеждат домашно лечение и  са  поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.