Информация за коронавирус-ноември 2020

Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423

и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към  26.11.2020 г.

 ► Заповед №РД-01-273/12.11.2020 г. за отмяна на заповеди №№ РД-01-262/05.11.2020 г. и РД-01-271/10.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово

Заповед № РД-01-271/10.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-158/12.11.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово

Заповед № РД-01-262/05.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо  № 16-07-155/05.11.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово от 07.11.2020 до 30.11.2020 г.

Заповед № РД-01-249/27.10.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-145/27.10.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово от 28.10.2020 до 02.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-243/22.10.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 14.11.2020 г. може да видите тук

Сертифицирани лаборатории за диагностициране на COVID-19 на територията на цялата страна може да видите тук

На 25.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 84 потвърдени случаи  на COVID-19.  Разпрението на случаите по общини е следното:

Община Габрово –   49  случая

Община Севлиево – 28  случая

Община Дряново –   1  случай

Община Трявна  –    6   случая

От потвърдените 84  случаи в областта:

-22 лица са  хоспитализирани с вирусна пневмония

-53 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечени

-9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.   Изготвени са  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Седем са починалите лица на 25.11.2020 г.:  от община Габрово-мъж на 66 г., мъж на 65 г., мъж на 63 г., мъж на 77 г.  и жена на 46 г.;  от  община Трявна-жена на 64 г. и жена на 67 г.

На 24.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 187 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 116 случая

Община Севлиево – 41 случая

Община Дряново – 6 случая

Община Трявна – 24 случая

От потвърдените 187 случаи в областта:

-45 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-131 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-11 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Двама са починалите лица на 24.11.2020 г. от община Габрово-мъж на 85 г. и мъж на 72 г.

На 23.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 1 случай-мъж на 59 г.

Община Севлиево – 1 случай-жена на 84 г.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починало е едно лице –мъж на 68 год от гр. Севлиево, с придружаващо хронично неврологично и сърдечно заболяване.

За периода 20.11.2020- 22.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 190 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 99 случая

Община Севлиево – 68 случая

Община Дряново – 6 случая

Община Трявна – 17 случая

От потвърдените 190 случаи в областта:

-10 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-168 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-12 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Пет са починалите лица за периода 20.11.2020 г.-22.11.2020 г: От община Габрово –мъж на 67 г, от община Севлиево –мъж на 40 г.и мъж на 65 г., от община Трявна -мъж на 54 г. и мъж на 77 г.

На 19.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 119 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 60 случая

Община Севлиево – 42 случая

Община Дряново – 8 случая

Община Трявна – 9 случая

От потвърдените 119 случаи в областта:

-7 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-105 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-7 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Двама са починалите лица на 19.11.2020 г. И двете лица са от община Севлиево-мъж на 56 г. и мъж на 81 г.

На 18.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 111 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 62 случая

Община Севлиево – 33 случая

Община Дряново – 6 случая

Община Трявна – 10 случая

От потвърдените 111  случаи в областта:

-13 лица са  хоспитализирани с вирусна пневмония

-89 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

7 са починалите лица на 18.11.2020 г: Oт община Габрово – мъж на 66 г., мъж на 71 г, мъж на 72 г., мъж на 74 г. и мъж на 83 г.; от община Трявна – мъж на 62 г., от община Севлиево – мъж на 69 г.

На 17.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 119 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 40 случая

Община Севлиево – 44 случая

Община Дряново – 8 случая

Община Трявна – 27 случая

От потвърдените 119 случаи в областта:

-28 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-85 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-6 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица на 17.11.2020 г: мъж на 61 г. от гр. Габрово и мъж на 75 г. от гр. Трявна.

На 16.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 109 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 60 случая

Община Севлиево – 40 случая

Община Дряново – 3 случая

Община Трявна – 6 случая

От потвърдените 109 случаи в областта:

-25 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-75 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

– 9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починала е жена на 80 от гр. Габрово.

За периода 13.11.2020- 15.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 186 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 79 случая

Община Севлиево – 52 случая

Община Дряново – 26 случая

Община Трявна – 29 случая

От потвърдените 186 случаи в областта:

-37 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-141 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Продължава извършването на епидемиологичното  проучване в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Радовци, общ. Дряново с изследване на новоустановени контактни лица. Към момента регистрираните случаи на COVID-19 в дома са общо 14.От тях -7 лица от персонала на дома и 7 лица от домуващите.За периода 13.11.2020 г.-15.11.2020 г. в ДПЛПР с. Радовци са починали две домуващи жени, които са потвърден случай на COVID-19 : на 62 – и 80-годишна възраст.

11 са починалите лица за периода 13.11.2020-15.11.2020 г:

От община Габрово – жена на 55г., жена на 61г., жена на 66 г., мъж на 69 г.

От община Севлиево –мъж на 60 г., мъж на 72 г., жена на 62г.

От община Дряново – жена на 62г., жена на 80 г., жена на 84 г.

От община Трявна -мъж на 75 г.

На 12.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 132 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 70 случая

Община Севлиево – 44 случая

Община Дряново – 13 случая

Община Трявна – 5 случая

От потвърдените 132 случаи в областта:

-19 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-103 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-10 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починал е мъж на 80 от гр. Трявна.

На 11.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 157 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 69 случая

Община Севлиево – 74 случая

Община Дряново – 5 случая

Община Трявна – 9 случая

От потвърдените 157 случаи в областта:

-20 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-129 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 10.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 68 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 44 случая

Община Севлиево – 13 случая

Община Дряново – 8 случая

Община Трявна – 3 случая

От потвърдените 68  случаи в областта:

-15 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-49 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-4 лица към момента са без симптоми на заболяването

-5 лица / 1 медицинска сестра и 4 домуващи / са  случаи от епидемичен взрив на заболяването в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Радовци, общ. Дряново. Започнато е незабавно епидемиологично проучване на взрива с извършване на изследване на всички контактни лица. Изготвено и връчено предписание до Директора на Дома за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Трима са починалите лица за денонощието :мъж на 53 г и мъж на 73 г. от гр. Габрово и мъж на 86 г. от гр. Трявна

На 09.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 91 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 51 случая

Община Севлиево – 24 случая

Община Дряново – 5 случая

Община Трявна – 11 случая

От потвърдените 91  случаи в областта:

-22 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-61  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

4 са починалите лица за денонощието : мъж на 65 г, мъж на 69 г., мъж на 83 г., мъж на 86 г. Починалите лица са от община Трявна.

За периода 06.11.2020 г.- 08.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 159 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 79 случая

Община Севлиево – 63 случая

Община Дряново – 3 случая

Община Трявна- 14 случая

От потвърдените 159 случаи в областта:

-35 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-119 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

9 са починалите лица за периода 06.11.2020 г.- 08.11.2020 г :

5 лица от община Севлиево, / жена на 65 г., жена на 81 г., жена на 81 , мъж на 63 г. , мъж на 70 г

3 лица от община Габрово / жена на 62 г., жена на 71 г., мъж на 77 г. /

1 лице от община Трявна /мъж на 78 г./

На 05.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 66 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 49 случая

Община Севлиево – 12 случая

Община Дряново – 1 случай

Община Трявна – 4 случая

От потвърдените 66  случаи в областта:

-12 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-49 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5  лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 04.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 90 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 45 случая

Община Севлиево – 32 случая

Община Дряново – 5 случая

Община Трявна – 8 случая

От потвърдените 90 случаи в областта:

-19 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-62 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 03.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 79 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 49 случая

Община Севлиево – 19 случая

Община Дряново – 8 случая

Община Трявна – 3 случая

От потвърдените случаи в областта:

-11 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-61 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-7 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица :

-Мъж на 75 г. от гр.Севлиево, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания: aртериална хипертония, диабет.

-Жена на 89 г. от гр.Севлиево, хоспитализирана с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания: артериална хипертония. бронхиална астма.

На 02.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 32 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 24 случая

Община Севлиево – 7 случая

Община Дряново – 1 случай

От потвърдените 32 случаи в областта:

-3  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-26 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

За периода 30.10.2020 г.- 01.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 134 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 74 случая

Община Севлиево – 53 случая

Община Дряново – 3 случая

Община Трявна- 4 случая

От потвърдените 134 случаи в областта:

-20 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-108 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-6 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица за периода 30.10.2020 г.- 01.11.2020 г :

-Мъж  на 77 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване, хронична бъбречна недостатъчност, астма и диабет.

-Жена на 76 г. от гр. Дряново, хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония.Починалата е придружаващо хронично сърдечно заболяване и диабет.