Информация за коронавирус-октомври 2020

На 29.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 57 потвърдени случаи  на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 39 случая на възраст от 29 г.-81 г.

Община Севлиево – 11 случая на възраст от 32 г. -59 г.

Община Дряново – 5 случая на възраст от 54 г. -65 г.

Община Трявна – 2 случая при мъже на 46 г. и 78 г.

От потвърдените  57 случаи в областта:

-1 лице е хоспитализирано с вирусна пневмония

-53 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 28.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 61 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 38 случая на възраст от 1 г.-84 г.

Община Севлиево – 14 случая на възраст от 8 г. -89 г.

Община Дряново – 8 случая на възраст от 9 г. -76 г.

Община Трявна – 1 случай при жена на 60 г.

От потвърдените  61 случаи в областта:

11 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-42 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица за 28.10.2020 г.:

-Жена на 49 г. от гр. Севлиево, хоспитализирана с двустранна пневмония, без придружаващи заболявания

-Жена на 56 г. от гр. Дряново, хоспитализирана с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания- диабет, анемия.

-Мъж на 57 г. от гр. Габрово, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания – хронично белодробно заболяване, диабет

-Мъж на 74 г. от гр. Габрово, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващо заболяване – артериална хипертония.

На 27.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 33 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово –   20 случая на възраст от 23 г. – 77 г.

Община Севлиево –  12 случая на възраст от 3 г. – 82 г.

Община Дряново –  1 случай при жена на 60 г.

От потвърдените 33 случаи в областта:

10  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

– 20  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

– 3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Мъж  на 79 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с двустранна вирусна пневмония, е починал на 27.10.2020г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Придружаващо заболяване: Диабет. Кетоацидозна кома.

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 26.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 32 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 9 случая на възраст от 16 г.-73 г.

Община Севлиево – 9 случая на възраст от 28 г. -70 г.

Община Дряново – 3 случая на възраст от  50 г.-57 г.

Община Трявна – 1 случай при жена на 22 г.

От потвърдените 32 случаи в областта:

4 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

– 26 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

2 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са  епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 23.10.2020 г. – 25.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 52 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 20 случая на възраст от 10 г. – 86 г.

Община Севлиево – 14 случая на възраст от 31 г. – 84 г.

Община Дряново -15 случая на възраст от  26 г. – 83 г.

Община Трявна- 3 случая на възраст от  16 г. – 69 г.

От потвърдените 52 случаи в областта:

– 13  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

– 32  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

– 7   лица към момента са без симптоми на заболяването

– 15 от новорегистрираните са персонал и потребители на Дневен център за стари хора гр. Дряново.

Същите /общо 21 човека/ са изследвани от РЗИ Габрово по повод на заболели от COVID-19 две жени от Дневния център, които към момента са хоспитализирани в МОБАЛ гр. В. Търново.

Епидемиологичното проучване продължава с изследване на Защитено жилище за лица с физически увреждания гр. Дряново, т. к. към момента две лица от защитеното жилище са с положителни проби за COVID-19 и са в непосредствена епидемиологична връзка със заболелите от Дневния център гр. Дряново.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 73 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 13.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония, е починал на 24.10.2020 г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 22.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 20 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 9 случая на възраст от 36 г.-82 г.

Община Севлиево – 6 случая на възраст от 20 г. -72 г.

Община Дряново –  5 случая на възраст от  20 г-76 г.

От потвърдените 20 случаи в областта:

-4 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-11 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Жена на 75 г. от гр. Габрово, хоспитализирана в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 05.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония,  е починала на 22.10.2020 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалата е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 21.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени  48 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 31 случая на възраст от 26-74 г.

Община Севлиево -16 случая на възраст от 8 мес-70 г.

Община Трявна – 1 случай / жена на 43 г/

От потвърдените 48 случаи в областта:

-10 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-30 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 20.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени  11 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -7 случая.От тях: 1 жена на 70 г. и 6 мъже на възраст от 21 г.- 53 г.

Община Севлиево -4 случая. От тях: 3 жени на 56 г., 57г. и 58 г. и 1 мъж на 40 г.

От потвърдените 11 случаи в областта:

-2 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че на 19.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 17 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -9 случая. От тях- 3  жени на възраст 42г.,52г. и 64 г. и 6 мъже на възраст от 19 г.- 66 г.

Община Севлиево -4 случая. От тях- 1 жена на 55 г. и 3 мъже на възраст 42 г., 49г. и 58 г.

Община Дряново-4 случая. От тях: 3 жени на 62 г., 83 г. и 84 г. и 1 мъж на 22 г.

От потвърдените 17 случаи в областта:

-2 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-11 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Жена на 62 г. от гр. Дряново е починала в МОБАЛ гр. В.Търново с двустранна  вирусна пневмония, усложнена с остра дихателна недостатъчност.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода  16.10.2020-18.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 76 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -33 случая. От тях:18 жени на възраст от 31 г.- 77 г. и 15 мъже на възраст от 33 г.- 85 г.

Община Севлиево -38 случая. От тях:18 жени на възраст от 38-66 г. и 20 мъже на възраст от 25-70 г.

Община Дряново-2 случая: 2 жени- на 55 г. и 54 г.

Община Трявна -3 случая: 2 мъже – на 16 г. и на 59 г. и 1 жена- на 70 г.

От потвърдените 76 случаи в областта:

-14 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-52 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-10 лица към момента са без симптоми на заболяването

От новорегистрираните 76 случаи:

-15 лица са служители в промишлено предприятие на гр. Севлиево, като общия брой на заболелите в предприятието до момента е 23 .

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 15.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени 5 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -3 случая. – 2 жени (на 40 г. и на 55 г.) и 1 мъж  на 63 г.

Община Севлиево – 2 случая – 1 жена на 52 г. и 1 мъж на 68 г.

От потвърдените 5 случаи в областта:

-3 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-2  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 68 г. от гр. Севлиево, хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово на 09.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония е починал на 15.10.20202 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност.Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване, хронично бъбречно заболяване и диабет.

На 14.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени 22 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово –13 случая. От тях:

-10 жени на възраст от 15 г.- 64 г. 15-годишното момиче е ученичка в ПМГ гр. Габрово. Съучениците на заболялата и 32 ученика от други училища, с които заболялата е била в близък контакт, са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

-3 мъже / на 52 г., 71 г. и на 83 г. /

Община Севлиево – 7 случая. От тях: 5 жени на възраст от 28- 85 г. и 2 мъже / на 31 и 68- годишна възраст./

Община Дряново- 2 случая – жена на 49 г. и мъж на 73 г.

От потвърдените 22 случаи в областта:

-9 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-12  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-1 лице към момента е без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 73 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово на 24.09.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония, е починал на 14.10.20202 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 13.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19. И двата случая са регистрирани в община Габрово – жени на 55 и 61-годишна възраст, с грипоподобни симптоми, провеждат домашно лечение. Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 82 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 29.09.2020 г. като потвърден случай на COVID-19, е починал на 13.10.20202 г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващи хронични сърдечни и белодробни заболявания.

На 12.10.2020 г. в РЗИ Габрово  са  съобщени  5 потвърдени случаи  на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -3 случая. От тях- 2 жени /на 14 г. и на 35 г. / и 1 мъж на 51 г.

Община Севлиево -2 случая – мъже на 33 г. и 34 г.

С изключение на 51-годишния мъж от гр. Габрово, който е безсимптомен, всички други новорегистрирани лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 87 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 01.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19, е починал на 12.10.20202г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично бъбречно заболяване.

За периода 09.10.2020 г.-11.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 16 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -13 случая. От тях:

– 9 жени на възраст от 11- 76 г. 13-годишно момиче от новорегистрираните случаи е ученичка в ОУ „Н. Рилски“ гр. Габрово. Съучениците на заболялата са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

-4 мъже на възраст от 64 г. – 73 г.

Община Севлиево -3 случая. От тях:

– 1 жена на 56 г.

– 2 мъже / на 52 г. и 58 г. /

Лицата са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

От потвърдените 13 случаи в община Габрово:

-4 лица са с вирусна пневмония и са хоспитализирани- жена на 76г. е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово; трима мъже /на 73г, 70г, 67г./ са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ Габрово

-9 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 08.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19. Всички случаи са регистрирани в община Габрово. От тях- 8 жени на възраст от 25 г.до 69 г. възраст и 5 мъже на възраст от 49 г.- 70 г.

От потвърдените 13 случаи в община Габрово:

– Жена на 69 г. е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово с вирусна пневмония.

– 8 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

– 4 лица към момента са безсимптомни.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 07.10.2020 в РЗИ Габрово е съобщен 1 потвърден случай на COVID-19: Мъж на 85 г. от гр. Севлиево. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ “ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево с едностранна пневмония. Случаят е епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелия за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 05.10.2020 и 06.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 11 потвърдени случаи  на COVID-19. Всички случаи са регистрирани в община Габрово. От тях-  8 жени на възраст от 41 г.- 75 г. и 3 мъже, на възраст 38 г. – 45 г.

46-годишна жена от заболелите е помощник-възпитател в ДЯ „Славейче“ гр. Габрово.

43-годишна жена от заболелите е начален учител в СУ „ Р. Каролев“ гр. Габрово.

Децата от две яслени групи и от класа на заболелите помощник-възпитател и учител, са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

От потвърдените 11 случаи в община Габрово:   4 лица / мъж на 38 г. и жени  на 75 г., на 74 г и 43 г / са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова “ Габрово с вирусна пневмония.

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-1 лице към момента е безсимптомно.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 02.10. – 04.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово – 11 случая. От тях – 9 жени на възраст от 14 г. – 84 г. 14-годишното момиче е ученичка в Априловска гимназия гр. Габрово. Съучениците на заболялата са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Двама мъже: на 18 г. и на 83 г. 18-годишното момче е ученик в ПТГ „Д-р Н. Василиади“ гр. Габрово. Съучениците му са поставени под задължителна 14-дневна домашна изолация с предписание на РЗИ Габрово.

Община Севлиево – 1 случай: Жена на 73 г. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ст. Христов“ гр.Севлиево с двустранна пневмония.

Община Трявна – 1 случай: Мъж на 63 г. Към момента е хоспитализиран във Вътрешно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Витанов“ гр.Трявна с грипоподобни симптоми.

От потвърдените 11 случаи в община Габрово: Две лица /жени на 76 г. и 48 г./ са хоспитализирани съответно в СБАЛББ гр. Габрово и Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ Габрово с вирусна пневмония. Девет лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.