Информация за коронавирус-септември 2020

На 30.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 17 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -16 случая, oт тях- 8 жени на възраст от 13-83г. и 8 мъже на възраст от 30-87г.

Община Севлиево -1 случай, мъж на 56 години.

От потвърдените случаи за областта 7 лица работят в СУ“Р.Каролев“ гр.Габрово (трима учители и четирима непедагогически персонал), като общият брой на заболелите в училището до момента е 23.

-3 лица са хоспитализирани : Двама мъже (на 82 г. и 72 г ) са хоспитализирани в МБАЛ „ Д-р Т.Венкова “ Габрово с вирусна пневмония и мъж на 56 г. е хоспитализиран в iнфекциозно отделение на МБАЛ“Д-р Ст. Христов“ гр.Севлиево с пневмония;

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение;

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването.

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Връчени са предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода  25.09.2020-27.09.2020 г. в РЗИ Габрово са   съобщени  43  потвърдени случаи  на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -35 случая, oт тях:18 жени на възраст от 31-69 г.и 17 мъже на възраст от 2-73 г.;

Община Севлиево -5 случая, от тях: 2 жени на 42- и 16-годишна възраст и 3 мъже на 27-, 57- и 77- годишна възраст;

Община Дряново-1 случай, жена на 56 годишна възраст;

Община Трявна -2 случая, от тях: мъж на 84 г. и жена на 80 г.

От потвърдените 43 случаи в областта 14 лица са преподаватели в СУ“ Р. Каролев“ гр. Габрово и 6 лица са служители в промишлено предприятие “ Мехатроника“ гр. Габрово;

– 4 лица са хоспитализирани в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова „ Габрово: момче на 2 г. –с грипоподобни симптоми, двама мъже на 64 г. и 77 г с едностранна пневмония, един мъж на 57 г. –екстубиран , в подобрено състояние след вливане на реконвалесцентна плазма. В СБАЛББ Габрово е хоспителизиран мъж на 73 г. с двустранна пневмония;

– 20 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение;

– 18 лица към момента са без симптоми на заболяването.

Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 23.09.2020 г. в РЗИ Габрово е  съобщен  1  потвърден случай на COVID-19:

1. Мъж на 30 години от гр. Севлиево. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево. Случаят е епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелия за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 21.09.2020-22.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 7 потвърдени случая на COVID-19:

1. Жена на 42 години от гр. Габрово. Изследвана като контактно лице, с грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

2. Мъж на 48 години от гр. Габрово. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово с пневмония.

3. Мъж на 60 години от гр. Габрово, живущ в Белгия. Заболява с грипоподобни симптоми при завръщането си в България. Към момента е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

4. Жена на 33 г. и дете на 4 г. от гр. Габрово – изследвани като контактни на потвърден случай на COVID-19. Към момента са без симптоми на заболяването.

5. Жена на 63 години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

6. Мъж на 71 години от гр. Габрово. Към момента е без симптоми на заболяването.

Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 18.09.2020-20.09.2020 г. в РЗИ Габрово е съобщен 1 потвърден случай на COVID-19:

1. Жена на 68 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на потвърдени и епидемиологично свързани  случаи на COVID-19.Преди три седмици жената е била с грипоподобни симптоми.Към момента е клинично здрава. Случаят е  епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболялата за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 17.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2  потвърдени случая на COVID-19:

1. Мъж на 38 години от гр. Габрово. Изследван на 16.09.2020 г. при хоспитализация в лечебно заведение в гр. София по повод на хронично чернодробно заболяване. Към момента е без симптоми на COVID-19.

2. Жена на 76 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на два потвърдени епидемиологично свързани  случая на COVID-19 от предходния ден. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

Случаите са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 16.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 7 потвърдени случая на COVID-19:

1. Мъж на 68 години от гр. Габрово. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Към момента е без симптоми на заболяването.

2. Жена на 62 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на потвърден случай на COVID-19. Към момента е без симптоми на заболяването.

3. Мъж на 87 години от община Севлиево.Хоспитализиран на 16.09.2020 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

4. Двама мъже от гр. Габрово: на 88 и на 86-годишна възраст. Налице е епидемична връзка между двата случая. 86-годишният мъж към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония. 88-годишният мъж е с грипоподобни симптоми. Провежда симптоматично лечение.

5. Мъж на 57 години от гр. Дряново. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

6. Жена на 75 години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово с пневмония.

Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са  и са връчени предписания на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 15.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случая на COVID-19:

1. Жена  на  44  години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

2. Жена на 48 години от община Севлиево. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 11.09.2020-13.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 4 потвърдени случая на COVID-19:

1.Мъж на 49 години от гр. Габрово. Изследван поради грипоподобни симптоми и задух. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габров

2.Мъж на 35 години от гр. Габрово Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е афебрилен. Провежда домашно лечение.

3.Дете на 15 години от гр. Севлиево. Изследван профилактично за COVID-19 при хоспитализация в гр. София.Без симптоми на заболяването.

4.Жена на 80 години от гр. Трявна. Хоспитализирана във Вътрешно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Витанов“ гр. Трявна на 05.09.2020 г. с двустранна пневмония, сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност. След получаване на положителен резултат за COVID-19, на 13.09.2020 е приведена в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово

Изготвени са и са връчени  предписания  на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 09.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19-мъж на 47 години от гр. Габрово. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19.Към момента е без симптоми на заболяването. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 04.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 починал потвърден случай на COVID-19- жена на 66 години от гр. Севлиево. За периода 13.08.2020 г.- 02.09.2020 г. жената е лекувана в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево с двустранна пневмония.Починалата жена е с придружаващи сърдечно, онкологично и ендокринологично заболявания.

На 01.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19 – жена на 21 години от гр. Габрово. Жената е с повишена температура, отпадналост и гърлобол.Провежда домашно лечение. Изготвени и връчени са предписания  на  контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.