Информация за Корона вирус – май 2022г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 31.05.2022 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 30.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 5 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево –  2, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 5 случаи в областта: 1 пациент е на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 30.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

За периода 27.05.2022 – 29.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 1, община Севлиево – 2, община Дряново – 1, община Трявна – 4. От потвърдените 8 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За за периода 27.05.2022 – 29.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 26.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 5 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 5, oбщина Севлиево –  0, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 0. От потвърдените 5 случаи в областта: 3 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 26.05.2022 г.в област Габрово няма починали пациенти.

На 25.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 4 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево –  0, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 4 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение и 0 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

За периода 23.05.2022 – 24.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 7, oбщина Севлиево – 1, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 0. От потвърдените 8 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 23.05.2022 – 24.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 20.05.2022 – 22.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 1 съобщен потвърден случай на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 0, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 0. Потвърденият случай е на домашно лечение. За периода 20.05.2022 – 22.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 19.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 5 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево –  0, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 5 случаи в областта: 5 пациенти са на домашно лечение и 0 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 19.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 18.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 4 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 0, община Севлиево –  0, община Дряново – 0, община Трявна – 4. От потвърдените 4 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение и 0 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 18.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 17.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 6 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 6, oбщина Севлиево –  0, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 0. От потвърдените 6 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 17.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 16.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 11 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 6, oбщина Севлиево –  4, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 1. От потвърдените 11 случаи в областта: 10 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 16.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

За периода 13.05.2022 – 15.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 8 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 13.05.2022 – 15.05.2022 г. в област Габрово има 1 починал пациент. За община Габрово – мъж на 83 г.

На 12.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 4 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 1, община Севлиево –  2, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 4 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение и 0 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 12.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 11.05.2022 г. в РЗИ Габрово няма съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Има 1 починал пациент – жена на 89 г. от община Габрово.

На 10.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 7 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево –  1, община Дряново – 3, община Трявна – 0. От потвърдените 7 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 10.05.2022 г. в област Габрово има 1 починал пациент. За община Габрово – жена на 72 г.

На 09.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 7 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево –  3, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 7 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 1 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 09.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

За периода 05.05.2022 – 08.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Севлиево – 5, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 10 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 05.05.2022 – 08.05.2022 г. в област Габрово има 1 починал пациент. За община Габрово – мъж на 85 г.

На 04.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Севлиево – 3, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 8 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 04.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 03.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 17 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 4, oбщина Севлиево – 8, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 5. От потвърдените 17 случаи в областта: 13 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 04.05.2022 г. в област Габрово няма починали пациенти.

За периода 29.04.2022 – 02.05.2022 г. в РЗИ Габрово има 23 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 13, oбщина Севлиево – 5, oбщина Дряново – 2, oбщина Трявна – 3. От потвърдените 23 случаи в областта: 15 пациенти са на домашно лечение и 8 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 29.04.2022 – 02.05.2022 г. в област Габрово има 1 починал пациент. За община Габрово – мъж на 58 г.