Информация за Корона вирус – ноември 2021г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 30.11.2021 г.

Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 29.11.2021г. в РЗИ Габрово има 77 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 37, община Севлиево – 30, община Дряново – 5, община Трявна – 5. От потвърдените 77 случаи в областта – 62 пациенти са на домашно лечение и 15 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 29.11.2021 в област Габрово има 10 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 78 г., 85 г., 87 г., пет жени на 56 г., 67 г., 72 г., 69 г., 81 г. За община Севлиево – двама мъже на 79 г. и 84 г.

За периода 26.11.2021г. – 28.11.2021г. в РЗИ Габрово има 91 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 58, община Севлиево – 27, община Дряново – 3, община Трявна – 3. От потвърдените 91 случаи в областта – 71 пациенти са на домашно лечение и 20 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 26.11.2021г. – 28.11.2021г. в област Габрово има 12 починали пациенти. За община Габрово – четирима мъже на 88 г., 87 г.,  73 г., 63 г., три жени на 75 г., 82 г., 81 г. За община Севлиево – трима мъже на 57 г., 72 г., 71 г. и две жени на 87 г., 66 г.

На 25.11.2021г. в РЗИ Габрово има 38 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 24, oбщина Севлиево – 11, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 2. От потвърдените 38 случаи в областта – 30 пациенти са на домашно лечение и 8 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.11.2021г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – двама мъже на 62 г. и 72 г. За община Севлиево – две  жени на 74 г. 87 г.

На 24.11.2021г. в РЗИ Габрово има 43 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 27, oбщина Севлиево – 15, oбщина Дряново – 1. От потвърдените 43 случаи в областта – 36 пациенти са на домашно лечение и 7 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 24.11.2021г. в област Габрово има 6 починали пациенти. За община Габрово – две жени на 69 г. и 80 г. , мъж на 46 г. За община Севлиево – две жени на 92 г. и 61 г., мъж на 82 г.

На 23.11.2021г. в РЗИ Габрово има 52 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 31, община Севлиево –  13, община Дряново – 4, община Трявна – 4. От потвърдените 52 случая в областта – 46 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 23.11.2021г. в област Габрово има починали пациенти. За община Габрово – жена на 93 г. и за община Севлиево – жена на 80 г.

На 22.11.2021г. в РЗИ Габрово има 81 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 34, община Севлиево –  30, община Дряново – 10, община Трявна – 7. От потвърдените 81 случаи в областта – 69 пациенти са на домашно лечение и 12 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 22.11.2021г. в област Габрово има 8 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 60 г., 81 г., 87 г., четири жени на 76 г., 77 г., 83 г., 87 г. За община Трявна – жена на 77 г.

За периода 19.11.2021г. – 21.11.2021г. в РЗИ Габрово има 68 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово –  42, община Севлиево –  8, община Дряново – 10, община Трявна – 8. От потвърдените 68 случаи в областта – 59 пациенти са на домашно лечение и 9 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 19.11.2021г. – 21.11.2021г.  в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 64 г. и 41 г., две жени на 87 г. и 85 г.  За община Севлиево – двама мъже на 88 г.и 63 г., две жени на 79 г.и 73 г. За община Дряново – жена на 71 г. За община Трявна – жена на 83 г.

На 18.11.2021г. в РЗИ Габрово има 54 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 25, община Севлиево –  17, община Дряново – 8, община Трявна – 4. От потвърдените 54 случаи в областта – 43 пациенти са на домашно лечение и 11 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 18.11.2021г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – двама мъже на 81 г. и 76 г., жена на 63 г. За община Дряново – жена на 79 г.

На 17.11.2021г. в РЗИ Габрово има 47 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 12, oбщина Севлиево –  26, oбщина Дряново – 4, oбщина Трявна – 5. От потвърдените 47 случаи в областта – 34 пациенти са на домашно лечение и 13 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 17.11.2021г.  в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 70 г., 89 г. и 86 г., три жени на 67 г., 82 г. и на 64 г. За община Севлиево – жена на 67 г. За община Дряново – жена на 75 г. За община Трявна – мъж на 67 г.

На 16.11.2021г. в РЗИ Габрово има 85 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 40, oбщина Севлиево –  29, oбщина Дряново – 9, oбщина Трявна – 7. От потвърдените 85 случаи в областта – 68 пациенти са на домашно лечение и 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 16.11.2021г.  в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 84 г. За община Трявна – жена на 74 г.

На 15.11.2021г. в РЗИ Габрово има 68 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 35, oбщина Севлиево –   23, oбщина Дряново – 3, oбщина Трявна – 7. От потвърдените 68 случаи в областта – 56 пациенти са на домашно лечение и 12 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 15.11.2021г.  в област Габрово има 12 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 66 г., на 77 г., на 61 г., шест жени на 82 г., на 73 г., на 72 г., на 84 г., на 82 г., на 68 г. За община Севлиево – мъж на 88 г. За община Дряново – мъж на 86 г., жена на 83 г.

За периода 12.11.2021г. – 14.11.2021г. в РЗИ Габрово има 89 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 50, община Севлиево – 24, община Дряново – 8, община Трявна – 7. От потвърдените 89 случаи в областта – 72 пациенти са на домашно лечение и 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 12.11.2021г. – 14.11.2021г.  в област Габрово има 13 починали пациенти. За община Габрово – двама мъже на 72 г., на 41 г., две жени на 87 г., на 83 г. За община Севлиево – четирима мъже на 59 г., на 89 г., на 79 г., на 67 г., жена на 82 г.  За община Дряново – две жени на 63 г., на 72 г. За община Трявна – жена на 72 г.

На 11.11.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 61 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 36, oбщина Севлиево – 18, oбщина Дряново – 4, oбщина Трявна – 3. От потвърдените 61 случаи в областта – 44 пациенти са на домашно лечение и 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 11.11.2021г.  в област Габрово има 3 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 60 г., две жени на 80 г. и на 70 г.

На 10.11.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 65 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 36, община Севлиево –  19, община Дряново – 8, община Трявна – 2. От потвърдените 65 случаи в областта – 52 пациенти са на домашно лечение и 13 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 10.11.2021г.  в област Габрово има 8 починали пациенти. За община Габрово – четирима мъже на 86 г., 53 г., 57 г., 56 г., жена на 70 г. За община Севлиево – мъж на 54 г., жена на 75 г. За община Дряново – мъж на 76 г.

На 09.11.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 119 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 69, община Севлиево – 28, община Дряново – 19, община Трявна – 3. От потвърдените 119 случаи в областта –100 пациенти са на домашно лечение и 19 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 09.11.2021г.  в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – двама мъже на 80 г., 78 г., жена на 80 г. За община Дряново – мъж на 60 г.

На 08.11.2021г. в РЗИ Габрово има 146 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 71, община Севлиево –  45, община Дряново – 8, община Трявна – 22. От потвърдените 146 случаи в областта – 134 пациенти са на домашно лечение и 12 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 08.11.2021г.  в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Габрово – четири жени на 81 г., 77 г., 53 г., 87 г. За община Трявна – мъж на 66г.

За периода 05.11.2021г. – 07.11.2021г. в РЗИ Габрово има 133 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 71, община Севлиево – 41, община Дряново – 11, община Трявна – 10. От потвърдените 133 случаи в областта – 113 пациенти са на домашно лечение и 20 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 05.11.2021г. – 07.11.2021г.  в област Габрово има 15 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 84 г., шест жени на 66 г., 68 г., 59 г., 78 г., 63 г., 88 г.  За община Севлиево – мъж на 82 г., три жени на 75 г., 93 г., 47 г. За община Дряново – мъж на 81 г. За община Трявна – мъж на 71 г., две жени на 75 г., 81 г.

На 04.11.2021г. в РЗИ Габрово има 91 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 50, oбщина Севлиево – 25, oбщина Дряново – 10, oбщина Трявна – 6. От потвърдените 91 случаи в областта – 77 пациенти са на домашно лечение и 14 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 04.10.2021г. в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 85 г., две жени на 73 г. и на 84 г. За община Дряново – мъж на 71 г. За община Трявна – жена на 78 г.

На 03.11.2021г. в РЗИ Габрово има 88 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 48, община Севлиево – 27, община Дряново – 3, община Трявна – 10. От потвърдените 88 случаи в областта – 73 пациенти са на домашно лечение и 15 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 03.10.2021г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 82 г. и женa на 71 г.

На 02.11.2021г. в РЗИ Габрово има 126 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово –  67, община Севлиево –  34, община Дряново – 14, община Трявна – 11. От потвърдените 126 случаи в областта –107 пациенти са на домашно лечение и 19 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 02.10.2021г. в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 81 г. и женa на 79 г. За община Севлиево – мъж на 81 г., две жени на 74 г. и на 75 г.

На 01.11.2021г. в РЗИ Габрово има 131 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово –  65, община Севлиево –  42, община Дряново – 7, община Трявна – 17. От потвърдените 131 случаи в областта – 104 пациенти са на домашно лечение и 27 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 01.10.2021г. в област Габрово има 12 починали пациенти. За община Габрово – седем мъже на 62 г., 65 г., 44 г., 85 г., 73 г., 44 г., 70 г. , три жени на 70 г., 89 г., 83 г. За община Севлиево – мъж на 59 г., жена на 75 г.

За периода 29.10.2021г. – 31.11.2021г. в РЗИ Габрово има 131 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 91, община Севлиево – 29, община Дряново – 4, община Трявна – 7. От потвърдените 131 случаи в областта – 114 пациенти са на домашно лечение, 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 29.10.2021г. – 31.10.2021г.  в област Габрово има 11 починали пациенти. За община Габрово – пет мъже на 50 г., 77 г., 81 г., 87 г., 78 г.,  пет жени на 80 г., 89 г., 79 г., 80 г., 84 г.  За община Севлиево – двама мъже на 60 г., 80 г. За община Трявна – жена на 80 г.