Информация за Корона вирус – ноември 2022 г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 30.11.2022 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 29.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 3 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 1, община Севлиево –  1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. Всичките 3 потвърдени случаи са на домашно лечение. За 29.11.2022г. няма починали пациенти.

На 28.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево –  2, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 10 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 28.11.2022г. има 1 починал пациент, мъж на 80 г. от община Габрово.

За периода 25.11.2022 – 27.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Севлиево – 3, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 8 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 25.11.2022 – 27.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 24.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6, община Севлиево – 3, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 10 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 24.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 23.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 6 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 3, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 6 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 0 хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 23.11.2022 г. има починал пациент – жена на 88 години от община Габрово.

На 22.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 7 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 2, община Севлиево – 5, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 7 случаи в областта: 5 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 22.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 21.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 15 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 9, община Севлиево – 1, община Дряново – 2, община Трявна – 3. От потвърдените 15 случаи в областта: 11 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 21.11.2022 г. няма починали пациенти.

За периода 18.11.2022 – 20.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 20 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13, община Севлиево – 4, община Дряново – 0, община Трявна – 3. От потвърдените 20 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 18.11.2022 – 20.11.2022 г. има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 78 г. и мъж на 71 г.

На 17.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 6 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 3, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 6 случаи в областта: 5 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент e хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 17.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 16.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 16 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 10, община Севлиево – 3, община Дряново – 0, община Трявна – 3. От потвърдените 16 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 16.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 15.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 8 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 15.11.2022 г. няма починали пациенти.

На 14.11.2022 г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 10 случаи в областта: 9 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 14.11.2022 г. няма починали пациенти.

За периода 11.11.2022 – 13.11.2022г. в РЗИ Габрово има 15 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 15 случаи в областта: 13 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 11.11.2022 – 13.11.2022г. няма починали пациенти.

На 10.11.2022г. в РЗИ Габрово има 7 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Трявна – 2. От потвърдените 7 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 10.11.2022г. няма починали пациенти.

На 09.11.2022г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево –  1, община Трявна – 2. За 09.11.2022г. няма починали пациенти.

На 08.11.2022г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево –  2, община Дряново – 1. Всички потвърдени случаи са на домашно лечение. За 08.11.2022г. има един починал пациент – мъж на 87г. от община Габрово.

На 07.11.2022г. в РЗИ Габрово има 18 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 10, община Севлиево –  2, община Дряново – 0, община Трявна – 6. От потвърдените 18 случаи в областта: 15 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 07.11.2022г. няма починали пациенти.

За периода 04.11.2022-06.11.2022г. в РЗИ Габрово има 27 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 20,община Севлиево – 4,община Дряново – 0, община Трявна – 3. От потвърдените 27 случаи в областта: 22 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 04.11.2022-06.11.2022г. има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 74 г. и жена на 62 г.

На 03.11.2022г. в РЗИ Габрово има 18 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 11, община Севлиево –  5, община Дряново – 0, община Трявна – 2. От потвърдените 18 случаи в областта: 17 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 03.11.2022г. няма  починали пациенти.

Уведомяваме Ви, че за 02.11.2022г. в РЗИ Габрово има 9 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 5, oбщина Севлиево – 1, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 2. От потвърдените 9 случаи в областта: 6 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 02.11.2022г. няма починали пациенти.

Уведомяваме Ви, че за 01.11.2022г. в РЗИ Габрово има 20 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово –  5, oбщина Севлиево – 10, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 4. От потвърдените 20 случаи в областта: 16 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 01.11.2022г. няма  починали пациенти.

На 31.10.2022г. в РЗИ Габрово има 33 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 17, община Севлиево –  7, община Дряново – 0, община Трявна – 9. От потвърдените 33 случаи в областта: 25 пациенти са на домашно лечение и 8 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 31.10.2022г. няма  починали пациенти.