Информация за Корона вирус – октомври 2021г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 29.10.2021 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 28.10.2021г. в РЗИ Габрово има 116 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 51, община Севлиево – 37, община Дряново – 13, община Трявна – 15. От потвърдените 116 случаи в областта – 106 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 28.10.2021г. в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Севлиево – двама мъже на 59 г. и 76 г.,  и три жени на 77 г., 75 г., 81 г.

На 27.10.2021г. в РЗИ Габрово има 78 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 52, община Севлиево –  15, община Дряново – 1, община Трявна – 10. От потвърдените 78 случаи в областта – 67 пациенти са на домашно лечение и 11 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 27.10.2021г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – жена на 86 г. За община Севлиево – мъж на 58 г.

На 26.10.2021г. в РЗИ Габрово има 135 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: Община Габрово – 78, Община Севлиево –  23, Община Дряново – 13, Община Трявна – 21. От потвърдените 135 случаи в областта – 121 пациенти са на домашно лечение и 14 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ.  За 26.10.2021г. в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 77 г. За община Севлиево – мъж на 72 г., две жени на 84 г. и на 86 г. За община Трявна – мъж на 60 г.

На 25.10.2021г. в РЗИ Габрово има 144 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 83, община Севлиево – 36, община Дряново – 19, община Трявна – 6. От потвърдените 144 случаи в областта  – 118 пациенти са на домашно лечение и 26 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.10.2021г. в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 78 г., 82 г., 80 г. и една жена на 70 г. За община Севлиево – мъж на 72 г., жена на 66 г. За община Дряново – мъж на 71 г. За община Трявна – мъж на 61 г., жена на 71г.

За периода 22.10.2021г. – 24.10.2021г. в РЗИ Габрово има 106 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 60, община Севлиево – 29, община Дряново – 14, община Трявна – 3. От потвърдените 106 случаи в областта – 93 пациенти са на домашно лечение и 13 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 22.10.2021г. – 24.10.2021г. в област Габрово има 11 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 80 г., 83 г., 54 г., три жени на 74 г., 77 г., 75 г., 85 г. За община Севлиево – две жени на 25 г., 89 г. За община Дряново – двама мъже на 64 г., 73 г.

На 21.10.2021г. в РЗИ Габрово има 109 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 65, oбщина Севлиево –  22, oбщина Дряново – 11, oбщина Трявна –  11. От потвърдените 109 случаи в областта – 97 пациенти са на домашно лечение и 12 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 21.10.2021г. в област Габрово има 6 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 61 г. За община Севлиево – двама мъже на 39 г., на 71 г., три жени на 86 г., на 87 г., на 62 г.

На 20.10.2021г. в РЗИ Габрово има 83 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 38, община Севлиево – 24, община Дряново – 4, община Трявна – 17. От потвърдените 83 случаи в областта – 63 пациенти са на домашно лечение и 20 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 20.10.2021г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – три жени на 76 г., на 80 г., на 81 г. За община Трявна – мъж на 81 г.

На 19.10.2021г. в РЗИ Габрово има 78 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 46, община Севлиево – 25, община Дряново  – 3, община Трявна – 4. От потвърдените 78 случаи в областта – 67 пациенти са на домашно лечение и 11 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 19.10.2021г. в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 75 г., женa на 80 г. За община Севлиево – мъж на 81 г., женa на 72 г. За община Трявна – мъж на 81 г.

На 18.10.2021г. в РЗИ Габрово има 132 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 93, oбщина Севлиево –  20, oбщина Дряново – 5, oбщина Трявна – 14. От потвърдените 132 случаи в областта – 122 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 18.10.2021г. в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 76 г., 83 г., 92 г., четири жени на 79 г., 50 г., 82 г., 83 г. За община Севлиево – две жени на 71 г., 85 г.

За периода 15.10.2021г. – 17.10.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 142 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 86, община Севлиево – 45, община Дряново – 3, община Трявна – 8. От потвърдените 142 случаи в областта – 117 пациенти са на домашно лечение и  25 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода  15.10.2021г. – 17.10.2021г. в област Габрово има 8 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 70 г., 80 г., 50 г., три жени на 82 г., 62 г., 84 г. За община Севлиево – мъж на 79 г. За община Дряново – мъж на 76 г.

На 14.10.2021г. в РЗИ Габрово има 60 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 41, община Севлиево -13, община Дряново – 0, община Трявна – 6.  От потвърдените 60 случаи в областта – 56 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 14.10.2021г. в област Габрово има 1 починал пациент, за община Севлиево – 1 мъж на 76 г.

На 13.10.2021г. в РЗИ Габрово има 69 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 40, oбщина Севлиево – 18, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 10. От потвърдените 69 случаи в областта – 54 пациенти са на домашно лечение и 15 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 13.10.2021г. в област Габрово има 7 починали пациенти. За община Габрово – две жени на 58 г., 82 г. За община Севлиево – трима мъже на 38 г., 89 г., 68 г.,  жена на 68 г. За община Дряново – мъж на 60 г.

На 12.10.2021г. в РЗИ Габрово има 73 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 47, oбщина Севлиево – 24, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 2. От потвърдените 73 случаи в областта – 63 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 12.10.2021г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – жена на 83 г., за община Севлиево – три жени на 80 г., 80 г., 82 г.

На 11.10.2021г. в РЗИ Габрово има 106 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 62, община Севлиево –  22, община Дряново – 5, община Трявна – 17. От потвърдените 106 случаи в областта – 89пациенти са на домашно лечение и 7 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 11.10.2021г. в област Габрово има 7 починали пациенти.  За община Габрово – двама мъже на 78 г., 79 г., жена на 79 г. За община Севлиево – мъж на 51г., три жени на 71 г., 77 г., 80 г.

За периода 08.10.2021г. – 10.10.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 102 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 71, община Севлиево – 21, община Дряново – 8, община Трявна – 2. От потвърдените 102 случаи в областта – 86 пациенти са на домашно лечение и 16 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода  08.10.2021г. – 10.10.2021г.в област Габрово има 10 починали пациенти. За община Габрово – трима мъже на 72 г., 82 г., 88 г. За община Севлиево – трима мъже на 82 г., 83 г., 87 г., две жени на 65 г., 88 г. За община Трявна – мъж на 74 г. За община Дряново – мъж на 71 г.

На 07.10.2021г. в РЗИ Габрово има 62 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 39, община Севлиево -16, община Дряново – 3, община Трявна – 4.  От потвърдените 62 случаи в областта – 57 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 07.10.2021г.в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 68 г. и за община Севлиево – мъж на 66 г.

На 06.10.2021г. в РЗИ Габрово има 51 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 33, община Севлиево – 12, община Дряново – 0, община Трявна – 6. От потвърдените 51 случаи в областта – 43 пациенти са на домашно лечение и 8 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 06.10.2021г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Севлиево – двама мъже на 55 г. и на 90 г., две жени на 66 г. и 80 г.

На 05.10.2021г. в РЗИ Габрово има 68 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 44, община Севлиево – 19, община Дряново – 0, община Трявна – 5. От потвърдените 68 случаи в областта – 63 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 05.10.2021г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 38 г. и за община Севлиево – мъж на 50 г.

На 04.10.2021г. в РЗИ Габрово има 103 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 59, община Севлиево – 25, община Дряново – 6, община Трявна – 13. От потвърдените 103 случаи в областта – 88 пациенти са на домашно лечение и 15 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 04.10.2021г.в област Габрово има 5 починали пациенти. За община Севлиево – мъж на 69 г., две жени на 59 г. и 76 г. За община Дряново – мъж на 81 г. и  жена на 80 г.

За периода 01.10.2021г. – 03.10.2021г. в РЗИ Габрово Габрово има 83 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 57, община Севлиево – 21, община Дряново – 2, община Трявна – 3. От потвърдените 83 случаи в областта – 60 пациенти са на домашно лечение и 23 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода  01.10.2021г. – 03.10.2021г.в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 80 г., три жени на 59 г., 72 г, 76 г. За община Севлиево – мъж на 78 г., две жени на 75 г., 77 г. За община Трявна – мъж на 76 г., жена на 90 г.

На 30.09.2021г. в РЗИ Габрово има 67 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 25, община Севлиево – 34, община Дряново –  4, община Трявна – 4. От потвърдените 67 случаи в областта – 57 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 30.09.2021г. в област Габрово няма починали пациенти.