Информация за Корона вирус – февруари 2021г.

Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423

и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово за февруари 2021г.

ИНТЕРВАЛИ МЕЖДУ ДОЗИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19.

Във връзка с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“, по препоръка на Националния ваксинационен щаб втората доза от ваксината следва да се прилага през 10-та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в Кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания за установена по-висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по-дълъг интервал.

Данните от извършените клинични проучвания показват, че при прилагане на 2-ра доза по-близо до максималния интервал ефективността на ваксината нараства значително – от 62 до 78 % и повече процента. Тази значително голяма разлика в ефективността при прилагане на 2-ра доза след по-дълъг интервал бе мотивът да определяне на интервал от 10 седмици между двете дози. Така се постига достатъчно голяма ефективност и се ограничава опасността при забавяне на доставки да се пропусне максималния интервал от 12 седмици.

Съгласно Кратката характеристика на ваксината „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ втората доза от тази ваксина се прилага между 4 и 12 седмици (28 до 84 дни) след първата доза, което следва да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.

В кратките характеристики на другите две ваксини срещу COVID-19 интервалът между двете дози е фиксиран – при ваксината на Пфайзер на 21 дни и при ваксината на Модерна на 28 дни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ЗДРАВНИ ЗАПИСИ (ЕЗЗ) И СВАЛЯНЕ НА  СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИИ — COVID 19 СЛЕД ПОСТАВЕНА ВТОРА ДОЗА.

От 15.01.2021 г. е отворен достъпа на граждани до техните електронни здравни записи (ЕЗЗ). Всеки български гражданин, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню ,.АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“.

Всички пациенти, които  са заявили желание да си поставят ваксина срещу КОВИД-19, могат да свалят и Сертификатите за имунизации – Covid 19 след поставена втора доза!  След успешен вход сертификатът за извършена ваксинация може да се разпечата от раздел „ИМУНИЗАЦИИ”. Сертификатите от имунизации могат да се свалят от https://my.his.bg/login

► РЗИ Габрово съобщава на всички заинтересовани лица, че на 21.02.2021 година (неделя) се създават зелени коридори за имунизация срещу COVID-19 за всички желаещи лица над 18 годишна възраст както следва:

1.Имунизационен кабинет в МБАЛ“Д-р Тота Венкова“ Габрово от 08.30 часа, докато има желаещи. Гражданите могат да се записват на тел.0888556550, с цел създаване на по-добра организация и недопускане струпване на хора.

2.Имунизационен кабинет в ДКЦ“Здраве“, гр.Севлиево, ул.“В.Левски“ № 28, от 09.00 до 17.00 часа, тел. 067530195, 0879099755;

3.Имунизационен кабинет в МЦ 1 гр.Севлиево, ул.“Стефан Пешев“ № 147 (поликлиника) от 10.00 до 12.00 часа, тел.067533600, 067534215;

4.Имунизационен кабинет в МБАЛ“д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево, ет.3, Вътр.отделение, от 10.00 до 16.00 часа;

5.Имунизационен кабинет в МЦ“д-р Теодоси Витанов“ гр.Трявна, кабинет № 8, от 10.00 до 16.00 часа, тел. 0899941425.