Информация за Корона вирус – юни 2023 г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 30.06.2023 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 29.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщен потвърден случай на COVID-19, жител на община Габрово. Пациента е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 29.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 28.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 2, община Севлиево – 1. От потвърдените 3 случаи в областта: 1 пациент е на домашно лечение, 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 28.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 27.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. От потвърдените 3 случаи в областта: 2 пациенти са на домашно лечение, 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. На 27.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 26.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 2, община Севлиево – 1. Всички пациенти са на домашно лечение. За 26.06.2023 г. няма починали пациенти.

За периода 23.06.2023 – 25.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Дряново – 1. Пациентите са на домашно лечение. За периода 23.06.2023 – 25.06.2023 г. има 1 починал пациент, мъж на 92 г., жител на община Дряново.

На 22.06.2023 г. в РЗИ Габрово няма съобщени потвърдени случаи на COVID-19. За 22.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 21.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. Пациентите са на домашно лечение. На 21.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 20.06.2023 г. в РЗИ Габрово няма съобщени потвърдени случаи на COVID-19. За 20.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 19.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 1, община Севлиево – 2. Всички пациенти са на домашно лечение. За 19.06.2023 г. няма починали пациенти.

За периода 16.06.2023 – 18.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. Пациентите са на домашно лечение. За периода 16.06.2023 – 18.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 15.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 2, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 4 случаи в областта: 2 пациенти са на домашно лечение, 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 15.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 14.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:  община Габрово – 1, община Трявна – 1. От потвърдените 2 случаи в областта: 1 пациент е на домашно лечение, 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 14.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 13.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. Пациентите са на домашно лечение. За 13.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 12.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 1, община Дряново – 2, община Трявна – 0. Всички пациенти са на домашно лечение. За 12.06.2023 г. няма починали пациенти.

За периода 09.06.2023 – 11.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 0, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 4 случаи в областта: 3 пациенти са на домашно лечение, 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 09.06.2023 – 11.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 08.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. Пациентите са на домашно лечение. За 08.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 07.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщен потвърден случай на COVID-19, жител на община Габрово. Пациента е на домашно лечение. За 07.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 06.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 1, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 5 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение, 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 06.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 05.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. Пациентите са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 05.06.2023 г. няма починали пациенти.

За периода 02.06.2023 – 04.06.2023 г. в РЗИ Габрово имасъобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6, община Севлиево – 1, община Дряново – 0, община Трявна – 0. Пациентите са на домашно лечение. За периода 02.06.2023 – 04.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 01.06.2023 г. в РЗИ Габрово няма съобщени потвърдени случаи на COVID-19. За 01.06.2023 г. няма починали пациенти.

На 31.05.2023 г. в РЗИ Габрово има 3 съобщени потвърдени случаи на COVID-19, жители на община Габрово. От потвърдените 3 случаи в областта: 2 пациенти са на домашно лечение, 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 31.05.2023 г. няма починали пациенти.