Информация за Корона вирус – януари 2022г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 31.01.2022 г.

Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

За периода 28.01.2022 – 30.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 263 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 163, община Севлиево –  83, община Дряново – 5, община Трявна – 10. От потвърдените 263 случаи в областта: 243 пациенти са на домашно лечение и 20 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 28.01.2022 – 30.01.2022 г. в област Габрово има 9 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 71 г., мъж на 87г., жена на 72г., жена на 85г.  и две жени на 73 г. За община Севлиево – мъж на 63 г., жена на 62 г. За община Трявна – мъж на 70 г.

На 27.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 170 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 96, oбщина Севлиево – 58, oбщина Дряново – 8, oбщина Трявна – 8. От потвърдените 170 случая в областта: 148 пациенти са на домашно лечение и 22 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 27.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Севлиево – жена на 47 г., за община Дряново – жена на 73 г.

На 26.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 139 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 83, oбщина Севлиево – 41, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 15. От потвърдените 139 случая в областта: 124 пациенти са на домашно лечение и 15 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 26.01.2022 г. в област Габрово има 3 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 65 г., за община Трявна – мъж на 86 г. и жена на 62 г.

На 25.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 174 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 101, oбщина Севлиево –  43, oбщина Дряново – 21, oбщина Трявна – 6. От потвърдените 174 случая в областта: 147 пациенти са на домашно лечение и 27 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.01.2022 г. в област Габрово има 3 починали пациенти. За община Трявна – жена на 72 г., мъж на 72 г. и на 71 г.

На 24.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 224 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 131, oбщина Севлиево –  54, oбщина Дряново – 14, oбщина Трявна – 25. От потвърдените 224 случая в областта: 194 пациенти са на домашно лечение и 30 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 24.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – жена на 89 г. За община Севлиево – жена на 74 г.

За периода 21.01.2022 – 23.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 280 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: Община Габрово – 199, община Севлиево – 59, община Дряново – 15, община Трявна – 7. От потвърдените 280 случаи в областта: 253 пациенти са на домашно лечение и 27 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 21.01.2022 г. – 23.01.2022 г.  в област Габрово има 11 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 79 г., жена на 83 г. и жена на 64 г. За община Севлиево – мъж на 52 г., мъж на 60 г., жена на 90 г., жена на 58 г., и жена на 84 г. За община Дряново – жена на 84 г. и жена на 87 г.

На 20.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 126 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 96, oбщина Севлиево –  19, oбщина Дряново – 3, oбщина Трявна – 8. От потвърдените 126 случаи в областта: 116 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 20.01.2022 г. в област Габрово има 3 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 85 г. и жена на 80 г. За община Трявна – жена на 71 г.

На 19.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 165 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 123, oбщина Севлиево –  34, oбщина Дряново – 4, oбщина Трявна – 4. От потвърдените 165 случаи в областта: 136 пациенти са на домашно лечение и 29 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 19.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 72 г. За община Трявна – жена на 69 г.

На 18.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 207 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 128, oбщина Севлиево –  54, oбщина Дряново – 13, oбщина Трявна – 12. От потвърдените 207 случаи в областта: 172 пациенти са на домашно лечение и 35 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 18.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – женa на 87 г. За община Трвна – мъж на 71 г.

На 17.01.2022 г. в РЗИ Габрово 186 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 121, община Севлиево –  28, община Дряново – 16, община Трявна – 21. От потвърдените 186 случаи в областта: 158 пациенти са на домашно лечение и 28 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 17.01.2022 г. в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – три жени на 87 г., 80 г., 81 г. За община Севлиево – мъж на 61 г.

За периода 14.01.2022 – 16.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 176 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: Община Габрово – 128, община Севлиево – 38, община Дряново – 0, община Трявна – 10. От потвърдените 176 случаи в областта: 157 пациенти са на домашно лечение и 19 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 14.01.2022 – 16.01.2022 г.  в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 74 г., жена на 80 г. За община Севлиево – мъж на 94 г. За община Дряново – мъж на 57 г.

На 13.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 83 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 60, община Севлиево –  15, община Дряново – 1, община Трявна – 7. От потвърдените 83 случаи в областта: 75 пациенти са на домашно лечение и 8 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 13.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Севлиево –  жена на 78 г. За община Трявна –  мъж на 73 г.

На 12.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 100 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 66, oбщина Севлиево –  7, oбщина Дряново – 11, oбщина Трявна – 16. От потвърдените 100 случаи в областта: 90 пациенти са на домашно лечение и 10 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 12.01.2022 г.  в област Габрово няма починали пациенти.

На 11.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 80 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 61, община Севлиево –14, община Дряново – 4, община Трявна – 1. От потвърдените 80 случаи в областта: 69 пациенти са на домашно лечение и 11 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 11.01.2022 г.  в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Габрово – две жени – на 62 г. и 83 г. За община Севлиево – мъж на 59 г., жена на 75 г.

На 10.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 123 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 77, oбщина Севлиево –  19, oбщина Дряново – 8, oбщина Трявна – 19. От потвърдените 123 случаи в областта: 106 пациенти са на домашно лечение  и 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 10.01.2022 г.  в област Габрово има 1 починал пациент. За община Трявна – жена на 67 г.

За периода 07.01.2022 – 09.01.2022 г.  в РЗИ Габрово има 133 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 86, община Севлиево – 31, община Дряново – 6, община Трявна – 10. От потвърдените 133 случаи в областта: 107 пациенти са на домашно лечение и 26 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 07.01.2022 – 09.01.2022 г.  в област Габрово има 4 починали пациенти. За община Севлиево – мъж на 68 г. За община Дряново – две жени на 71 г., 74 г. За община Трявна – мъж на 74 г.

На 06.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 56 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 35, община Севлиево – 12, община Дряново – 1, община Трявна – 8. От потвърдените 56 случаи в областта: 42 пациенти са на домашно лечение и 14 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 06.01.2022 г. в област Габрово има 1 починал пациент. За община Габрово – жена на 69 г.

На 05.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 68 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 49, община Севлиево –  8, община Дряново – 7, община Трявна – 4. От потвърдените 68 случаи в областта: 51 пациенти са на домашно лечение и 17 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 05.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – жена на 84 г. За община Севлиево – жена на 87 г.

На 04.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 86 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното – община Габрово – 38, община Севлиево –  19, община Дряново – 10, община Трявна – 22. От потвърдените 89 случаи в областта: 63 пациенти са на домашно лечение и 26 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 04.01.2022 г. в област Габрово има 2 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 86 г. и жена на 91 г.

За периода 31.12.2021г. – 03.01.2022 г. в РЗИ Габрово има 91 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 51, oбщина Севлиево – 20, oбщина Дряново – 8, oбщина Трявна – 12. От потвърдените 91 случаи в областта: 59 пациенти са на домашно лечение и 32 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 31.12.2021г. – 03.01.2022 г. в област Габрово има 6 починали пациенти. За община Габрово – мъж на 85 г., жена на 73 г. За община Севлиево – двама мъже на 87 г. и 49 г. За община Дряново – жена на 80 г. За община Трявна – жена на 88 г.