Информация за козметични продукти

Справочник на общоприетите наименования на съставките, които се използват при етикетирането на козметични продукти може да видите тук: