Информация

Уведомяваме Ви, че поради профилактика в електропреносната мрежа, РКМЕ Габрово на 02.09.2022 г. от 9.00 до 15.00 часа няма да извършва прием на граждани, както и да приема информация по тел. 066/809 576