Иформация за коронавирус-май 2020

Препоръки за ограничаване разпространението на COVID-19 при комуникация на гражданите и организациите с администрацията на РЗИ – Габрово

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Заповед № РД-01-109/04.05.2020 г. на директора на РЗИ Габрово