Актуална информация за качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово за 2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 13.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.11.2021 г. до 12.11.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 16.10.2021 г. до 30.10.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 16.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 16.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 02.08.2021 г. до 13.08.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.07.2021 г до 16.07.2021 г.