Качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.07.2021 г до 16.07.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.07.2021 г. до 30.07.2021 г.