Конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“

03.10.2023 г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“

21.09.2023 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“

13.09.2023 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“

07.09.2023 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“

18.08.2023 г. – Обявление за конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Медицински дейности“