Контакти

ГР. ГАБРОВО, ул. „Райчо Каролев“ №2

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
тел. 066/840 604  
e-mail:   Gabrovo@rzi-gbr.org

Директор: д-р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ
Телефон: 066/ 840 600  
E-mail: N_Penchokov@rzi-gbr.org

Заместник директор: д-р ИРИНА МОРОВЯКОВА
Телефон: 066/ 840 601     моб.тел.: 0879 826 135
E-mail: Zam_direktor@rzi-gbr.org

Главен секретар – МАРИЕТА ПАПАЗОВА
Телефон: 066/ 840 610     моб.тел.: 0879 826 136
E-mail: APFSO@rzi-gbr.org

Директор дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ – Радостина Тончева
Телефон: 066/ 840 607     
E-mail: APFSO@rzi-gbr.org

Директор дирекция „Медицински дейности“ – д-р Мирко Немски
Телефон: 066/ 840 633     моб.тел.: 0879 826 137
E-mail: MD@rzi-gbr.org

Директор дирекция „Надзор на заразните болести“
E-mail: NZB@rzi-gbr.org

Директор дирекция „Обществено здраве“
E-mail: OZ@rzi-gbr.org

Работно време:
всеки присъствен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.

РКМЕ 
Телефон:066/ 809 576

Работно време:

всеки присъствен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч

Уважаеми потребители на предоставяните от Регионална здравна инспекция услуги, чрез тази форма можете да установите контакт с нас и да получите отговори на интересуващи Ви въпроси, информация за дейността ни и др.