Контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

 

Споразумение между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищно образование