Курсове за следдипломна квалификация през 2019 година

Уважаеми колеги,

              От Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е получена програма за курсовете за следдипломоно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински специалисти през 2019 г.

              Информация за курсoвете може да получите от сайта на НЦОЗА www.ncpha.government.bg в рубрика „Учебна дейност“ 

               Телефон за контакт: 02/80 56 202 и 80 56 286

               При проявен интерес може да се запознаете с програмата в РЗИ Габрово при д-р Татяна Василева – тел. 066 840 631 – понеделник, сряда и петък