Места за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

Заповед № РД-19-1/14.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, ДФ

Приложения към Заповед № РД-19-1/14.01.2022 г.

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. може да видите тук: