НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП И НА ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 2023 – 2026 г.

Сезонен грип

Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми на съвременното здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система.

Грипът е една от най-заразните инфекции, чийто причинител лесно се разпространява от човек на човек при кихане и кашляне и бързо достига размерите на епидемия. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването за по-продължителен период от време (10 и повече дни).

Пневмококови инфекции

Сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при лицата на и над 65 г. са и инфекциите със Streptococcus pneumoniae. Пневмококът е един от главните причинители на придобитата в обществото пневмония, бактериален менингит, отит на средното ухо. Засегнати от пневмококови инфекции са всички възрастови групи, но най- голямо е въздействието им при възрастните, при които пневмококовата пневмония е най-честата изява на пневмококова болест. Придружаващите хронични белодробни и

сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест при тях от 3 до 6 пъти.

Леталитетът при инвазивните пневмококови заболявания (менингит, бактериемия) е висок, като в групата на възрастните над 65 години той достига до 80 %.

Превенция чрез имунизация

Основно средство за профилактика на грипа и намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения е ваксинопрофилактиката. Много от случаите на грип, свързаните с това тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством повишаване на употребата на съвременни ваксини срещу сезонен грип.

Съвременните ваксини срещу грип се характеризират с много добра поносимост и ефективност. При хората в напреднала възраст ползите от имунизацията срещу сезонен грип за намаляване на заболяемостта и смъртността е доказана спрямо същата рискова група без приложени ваксини.

Изпълнители на програмата – общопрактикуващите лекари

В рамките на действащата здравна система в Република България, повишаването на имунизационния обхват при лицата от целевата група – всички лица, които в съответната година навършват 65 годишна възраст и лица над 65 години, може да се осъществи чрез използване на здравните услуги на амбулаториите за първична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари).

Те могат да препоръчват, изписват, поставят, регистрират и отчитат прилагането на ваксини срещу сезонен грип и пневмококи, както и да проследяват нежелани реакции след ваксинация. По този начин ще е възможна и пълна регистрация и отчитане на приложените дози ваксини.

Ако сте в посочената възрастова група и желаете да се имунизирате с безплатни ваксини срещу сезонен грип и пневмококови инфекции, обърнете се към личния си лекар.

Целия текст на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 годишна възраст 2023 – 2026 г., можете да прочетете тук: (линк за достъп)