Общи правила за ползване на сайта

Тази интернет страница е официална страница на Габровската регионална здравна инспекция (РЗИ).

При използване на тази страница, моля да имате предвид следното: Съдържание, разположено на интернет страницата Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство.

В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно.

Отговорност за чуждо съдържание РЗИ Габрово не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на РЗИ Габрово.

Лични данни Лични данни (доколкото те се събират чрез тази интернет страница) се обработват от РЗИ Габрово единствено за нуждите на предоставяне на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.