Обява за лекар-специализант по Обща медицина

Акредитирана практика за индивидуална първична медицинска помощ „Д-р Д. Църова-ИППМП-ЕООД” гр. Габрово обявява 1 място за лекар-специализант по ОБЩА МЕДИЦИНА, финансирано от държавата, което се заема въз основа на срочен трудов договор по чл.11 ал.1 от Наредба №15/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, магистър по медицина.
  2. Членство в БЛС.
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи:

  1. Заявление за работа.
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Удостоверение за членство в БЛС.

Документи се приемат на адрес: гр.Габрово, ул. „Йосиф Соколски” 23 Лекарски кабинет „Д-р Д.Църова-ИППМП-ЕООД” до 01.09.2022 г.