Обява за свободни вакантни места, финансирани от държавата за специализанти по обща медицина

ГППМП „АКТАМЕД“ ООД гр. Севлиево, обявява 2 /две/ свободни вакантни места, финансирани от държавата, за специализанти по обща медицина.

Необходими документи:

. Автобиография

. Мотивационно писмо

Конкурсът ще бъде проведен по документи.

Адрес за подаване на документи:

гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 147 или на електронен адрес: peshkov74@mail.bg

Телефон за контакти: 0893028500

Краен срок за подаване на документи 10.09.2023 г.