Обява – клинични специалности

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2022г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Анестезиология и интензивно лечение – 1;
  2. Кардиология – 1;
  3. Образна диагностика – 1;
  4. Трансфузионна хематология – 1;
  5. Урология – 1

В срок до 24.10.2021г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.