Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“

29.12.2020 г. – Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“

15.01.2021 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“

22.01.2021 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“

10.02.2021 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“

22.02.2021 г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Директор на дирекция „Обществено здраве“