Конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“

19.05.2021 г. – Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“

07.06.2021 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“

07.06.2021 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“

11.06.2021 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“

25.06.2021г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Медицински дейности“