Отмяна на въведените допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово

Заповед на директора на РЗИ Габрово № РД-01-61/16.02.2022 година за отмяна на заповеди № РД-01-14/18.01.2022 г., № РД-01-45/02.02.2022 г. и № РД-01-48/04.02.2022 г. за временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово