Пазарно проучване

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Доставка на 8 броя таблетни компютри в РЗИ Габрово“ може да видите тук