Предложения за места, финансирани от държавата по клинични специалности

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Анестезиология и интензивно лечение – 2;
  2. Гастроентерология – 1;
  3. Трансфузионна хематология – 1

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

В срок до 10.09.2023г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, подават писмено заявление на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев детския“ № 1, всеки работен ден от 08,00 до 16,30 часа.

Зачисляването за специализация става на база Заповед на Министъра на здравеопазването за места финансирани от държавата.

Размер на трудовото възнаграждение – 1687,00 лв.

За кандидати, които не са жители на Габрово и региона, съдействаме за битова обезпеченост или поемане на транспортни разходи.

Телефони за връзка: 066/899697; 0887774848