Предложения за места, финансирани от държавата по клинични специалности

„МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово” ЕООД обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Вътрешни болести – 1
  2. Пневмология и фтизиатрия – 1
  3. Образна диагностика – 1
  4. Физикална и рехабилитационна медицина – 1
  5. Кардиология – 1
  6. Нефрология – 1

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

Лицата, които желаят да кандидатстват за предложените места, е необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, всеки работен ден до 10.04.2024 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.