Регистър на дрогериите

Регистър на дрогериите за област Габрово може да видите тук:

 

Регистъра е актуален към м.10.2021 г.